อบูตุรอบ

อบูตุรอบ แปล: เชค อบูนัสรีน

ชีวประวัติอิมามอะลี

ชีวประวัติอิมามอะลี ศาสตราจารย์เชคอะลีมุฮัมมัด อะลีดุคัยยิล

มนุษย์ผู้สมบูรณ์

มนุษย์ผู้สมบูรณ์ ชะฮีด มุรตะฎอ มุเฏาะฮะรี