ณ เฆาะดีร คุม (1)

ณ เฆาะดีร คุม (1)

นิราศรอมฎอน

นิราศรอมฎอน

บทกลอนแด่ท่านหญิงฟาฏิมะฮ์

บทกลอนแด่ท่านหญิงฟาฏิมะฮ์

ระทมเอ๋ย..เชลยศักดิ์

ระทมเอ๋ย..เชลยศักดิ์

กลอนยามะฮ์ดี

กลอนยามะฮ์ดี

กำสรวลศาสดา

กำสรวลศาสดา

บทกลอนเกี่ยวกับท่านหญิงฟาฏิมะฮ์

บทกลอนเกี่ยวกับท่านหญิงฟาฏิมะฮ์

โศกนาฏกรรมแห่งกัรบาลา

โศกนาฏกรรมแห่งกัรบาลา

โอ้ซัยหนับ วีรสตรีแห่งกัรบาลาอ์

โอ้ซัยหนับ วีรสตรีแห่งกัรบาลาอ์

กวีปรมัตถ์แห่งการพลี สดุดีอาชูรอ

กวีปรมัตถ์แห่งการพลี สดุดีอาชูรอ