นี่คือวิถีสัจธรรม

นี่คือวิถีสัจธรรม มุกอติล อิบนุ อะฏียะฮ์

ชีอะฮฺมีคำตอบ

ชีอะฮฺมีคำตอบ ซัยยิดริฎอ ฮุซัยนี นะซับ