อิมามในกุรอานและซุนนะฮฺ

อิมามในกุรอานและซุนนะฮฺ อัลลามะฮฺ มุรฺตะฎอ อัสการีย์

อัลบะดาอ์:เผยหรือพลิกลิขิตของ

อัลบะดาอ์:เผยหรือพลิกลิขิตของ เชค อบูอาดิล ฮาดีย์

หลักศรัทธาเกี่ยวกับอิมามะฮ์

หลักศรัทธาเกี่ยวกับอิมามะฮ์ สัยยิดมุจญ์ตะบา ลารีย์

การสนทนาเกี่ยวกับพระเจ้า

การสนทนาเกี่ยวกับพระเจ้า แปล: เชค อบูนัสรีน

ขออยู่กับผู้สัจจริง

ขออยู่กับผู้สัจจริง ดร.มุฮัมมัด ตีญานี